Bart STUdio

Bart Knapen

Bart Knapen Bart STUdio is begin 2010 van start gegaan als bureau in interieur en exterieur architectuur te Bingelrade op initiatief van architectonisch vormgever Bart Knapen.

Architectonische vormgeving is een ruim begrip. Het behelst:

  • het interieur; indelingsvoorstel, kleur en materiaalkeuze, interne verbouwingen en ontwerpen van meubelmaatwerk.
  • het exterieur; de architectuur bij de uitbreiding van uw woonhuis of bedrijf of bij de nieuwbouw.

Duurzaam ontwerpen

Dit thema staat bij Bart STUdio hoog op de lijst. Duurzaam ontwerpen houd in:

  • in het ontwerp al rekening houden met de natuurlijke elementen zoals stand van de zon en aanwezige objecten of begroeiing van de locatie
  • het gebruiken van verantwoord geproduceerde en duurzame materialen
  • het toepassen van energiebesparende en duurzame energie producerende techniek

Projectpartnerschap

Bart STUdio realiseert projecten voor particulieren en bedrijven en werkt samen met en voor collega architecten, interieurarchitecten en adviseurs.

Grotere projecten worden gezamenlijk met een aantal professionele partners aangepakt. Hieruit is inmiddels een projectpartnerschap ontstaan met Architect Pierre Stakenborg, Cythemadim energie management en Bart STUdio.

Deze bundeling van expertise resulteert in het integrale project genaamd Asset Management, waarin de architectuur en vergaande duurzaamheidsaspecten sleutelrollen vervullen.

Docentschap

Bart Knapen levert ook project- en praktijkdocentschap op Mbo- en Hbo-niveau en is werkzaam als assessor.

Werkwijze Bart STUdio:

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt de werkwijze toegelicht en het programma van eisen besproken met de opdrachtgever. Dit kennismakingsgesprek is kosteloos en bedraagt ongeveer 1 uur.

Naar aanleiding van dit gesprek wordt een offerte opgemaakt, die indien nodig, besproken wordt met de opdrachtgever. Hierin staan alle werkzaamheden uitgevoerd door BartSTUdio, met bijbehorende kosten.

Na akkoord wordt er samen met de opdrachtgever een planning gemaakt om een prettige samenwerking van start te laten gaan en een mooi eindresultaat te behalen.

Het werk van Bart STUdio is innovatief en dit kenmerkt zich door een grote mate van eigenheid, creativiteit en enthousiasme en door een hoog inlevingsvermogen.

Neem gerust contact op, wij zijn u graag van dienst!